Skład Zarządu

Skład Zarządu:

Prezes Mielcarek Robert
Wiceprezes Raczkiel Waldemar
Skarbnik Witkowska Dorota
Sekretarz Kwiryng Joanna
Członek Kuleta Stanisław
Członek