Historia Ogrodu


Historia Ogrodu


Towarzystwo zostało powołane do życia w roku 1897 pod nazwą "Towarzystwo Naturalnego Sposobu życia". Inicjatorem i założycielem był grudziądzanin Dr. Jalkowski. Pierwotnym celem Towarzystwa było danie możliwości członkom korzystania z tzw. "Kąpieli Słonecznych" w specjalnie do tego urządzonym ogrodzie. 

  Pierwszy ogród znajdował się przy ul. Budkiewicza. Tam członkowie na pół obnażeni uprawiali gimnastykę, treningi, leżakowanie, lub też brali kąpiele w specjalnie do tego celu przygotowanych wannach napełnionych mułem torfowym, nagrzanym promieniami słońca. Idea Dr-a Jalkowskiego znalazła z jednej strony gorących zwolenników, z drugiej zaś- spotkała się z drwinami i docinkami, a nawet byli i tacy, którzy uważali ją za wielce niemoralną.

  Po śmierci założyciela, Towarzystwo nie zaprzestało swej działalności. W kilka lat po założeniu Towarzystwo uzyskało tytułem dzierżawy od gminy miasta Grudziądz tereny przy ul. Viktoriusa(obecna Parkowa), które w części przeznaczono na urządzenie Kąpieli Słonecznych, resztę zaś podzielono na działki dla członków. Tak powstały pierwsze ogródki działkowe w Grudziądzu.

 Z nadwyżek kasowych i przy pomocy materialnej zamożniejszych członków wybudowano na terenie Towarzystwa dom mieszkalny, a w którym zamieszkiwał gospodarz i znajdowało się biuro.

  Już podczas I Wojny Światowej ogródki działkowe oddawały ich posiadaczom niemałe przysługi. Zbierane w nich plony pomagały w wyżywianiu rodzin.

  Nadszedł rok 1920 Władze Polskie przejmują Aministrację miasta. Towarzystwo uzyskuje od Zarządu Miejskiego dzierżawę dalszych terenów, powiększają się szeregi członków, tym razem wyłącznie Polaków. Nowi członkowie to przeważnie urzędnicy Zarządu Miejskiego i nauczycielstwo. W roku 1921 zostaje ustanowiony tzw. Zarząd Komisaryczny, którego prezesem jest major Zdrenka. Po nim obejmuje prezesurę nauczyciel Hoffman, by po krótkim czasie ustąpić miejsce mistrzowi krawieckiemu Pawłoskiemu.

 W roku 1928 zgłasza się tylu reflektantów na działki, że Towarzystwo zmuszone jest zwrócić się do Zarządu Miejskiego o wydzierżawienie dalszych terenów na działki.

 Zarząd Miejski ustosunkował się przychylnie. Następuje nowy podział terenu, a liczba działek znacznie się zwiększa. Kosztem około 6 000 złotych zostaje oparkaniony teren od strony południowej i zachodniej, a w roku 1935 od strony północnej i wschodniej kosztem dalszych 3 000 złotych.

   Praca Towarzystwa była cicha i bez rozgłosu i nie zainteresowała ogółu społeczeństwa. Znaleźli się jednak obywatele, którzy zrozumieli doniosłą rolę ogródków działkowych dla szarego człowieka i idei tej oddali się całkowicie nie szczędząc pomocy, opieki i rad fachowych. Do takich propagatorów i opiekunów działkarstwa należał ówczesny inspektor ogródków miejskich, p. Stefan Wodwud.

Na skutek jego propagandy i zabiegów powstają na terenie Grudziądza nowe Towarzystwa Ogródków Działkowych. Grudziądz staje się jednym z najsilniejszych ośrodków działkarstwa na pomorzu.


Nadszedł pamiętny rok 1939 Towarzystwo zostaje rozwiązane. Prawie wszyscy Polacy zostają pozbawieni swoich działek. Ich miejsca zajmują przybysze z Zachodu.

  Z chwilą oswobodzenia wracają stopniowo działkowcy na swoje ogródki. Jakże smutny i beznadziejny widok przedstawiały działki. Dom mieszkalny zrujnowany, oparkanienie pozrywane, drzewostan prawie w 1/3 części zniszczony, altanki rozbite,  doły i wyrwy po pociskach armatnich i bombach, wszędzie czychały na nieostrożnych działkowców niewypały pocisków. Z wielką ofiarnością i samozaparciem zabrał się działkowiec polski do pracy. Wiedział,że pracując dla siebie i dla swych najbliższych nawet na tym skromnym odcinku pracy, przyczynia się do odbudowy Ojczyzny.

  Nie wszyscy jednak członkowie Towarzystwa wrócili do swoich umiłowanych ogródków. Okrutny najeźdźca germański wyrwał z naszych szeregów najaktywniejszych naszych kolegów. Zginęli w obozach lub zmarli na skutek przejść obozowych:

Ś.p. Reder Ignacy, poseł na sejm
Ś.p. Marciniak Franciszek, urzędnik miejski
Ś.p. Fugurski, prezes związku Kolejarzy
Ś.p. Michaelis Michał, kolejarz

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

Opracowane na podstawie  kroniki Towarzystwa Ogrodów działkowych
Kąpieli Słonecznych w Grudziądzu z 27 lipca 1947 roku.

Mimo ciężkich doświadczeń Towarzystwo zdołało odbudować Ogród, a rany zadane przez najeźdźców zabliźniły się.
 Uwieńczeniem wysiłku i pracy Naszych działkowców jest nadanie sztandaru na 100-lecie  istnienia Ogrodu w 1997r.. Z czego jesteśmy niezmiernie dumni.
 Obecnie areał naszego ogrodu wynosi 6,4 hektara i liczy 151 działek o powierzchniach od 200m
² do 600m² każda. Na terenie ogrodu znajduje się biuro zarządu i  dom działkowca z tarasem , który powstał w1907 roku. 


Od roku 2005 posiadamy ustawę o ROD, która jest nieustannie atakowana, kwestionowane są niektóre  artykuły tej  ustawy, co bardzo niepokoi Naszych działkowców i kilkakrotnie Nasz Ogród występował w obronie tejże ustawy.

Prezesi Zarządu "Kąpiele Słoneczne"
 W latach:

    Rok 1897 -
Założyciel Dr. Jalkowski
            1920 - Zdrenka
            1921 - Hofman
1922 - 1932 - Pawłowski Jerzy
1945 - 1946 - Kubiński
1947 - 1949 - Knopp Franciszek
1950 - 1951 - Szczutkowski Józef
1952 - 1962 - Wierzbowski Władysław
           1963 - Murawski Wilhalm
           1964 - Marcinak Jan
          1966 - Grzebieniewski Władysław
1969 - 1972 - Trepkowski Henryk
1972 - 1982 - Płotkowski Stefan
1983 - 1987 - Kotuła Józef
1987 - 2005 - Piernik Stefan
2005 - 2010 - Czyżykowski Jan
2010 - 2010 - Częstochowski  Jacek
2010 -          - Obecny prezes  Mielcarek Robert


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja