Komunikaty Zarządu

 
Gospodarz

Wojciech Bienert


Uwaga!

 

Dnia 16.06.2018r. (tj. sobota) od godziny 10:00 nastąpi odczyt wodomierzy. 
Prosimy o udostępnienie studzienek.

 
 
 


Dzień dziecka ! 

W dniu 02.06.2018r. (tj. sobota) od godziny 10:00 odbędzie się Dzień Dziecka. Zapraszamy wszystkie dzieci naszego Ogrodu do wspólnej zabawy.


 

Uwaga!

Dnia 06.04.2018r. od godziny 17:00 do 18:00 będą zbierane opłaty za wodę. 


Uwaga!

 Ponieważ nastąpiła zmiana firmy wywożącej odpady - od dnia 01.01.2018r. odpady odbiera firma "ALBA" - działkowcy, którzy posiadali umowy na wywóz odpadów z firmą "PUM" powinni wypowiedzieć umowy w trybie natychmiastowym. Działkowcy stale przebywający w Ogrodzie mają obowiązek złożyć deklarację w Urzędzie Miasta.


Uwaga!

Dnia 28.10.2017r. (tj. sobota) od godziny 10:00 zostanie przeprowadzony odczyt wodomierzy.
Prosimy o udostępnienie studzienek z licznikami. 
Uwaga!

Dnia 10.11.2017r. (tj. piątek) od godziny 17:00 będą zbierane opłaty za wodę, oraz przedpłaty na okres zimowy dla stale przebywających.Uwaga!

W okresie zimowym biuro będzie czynne
w godzinach od 16:00 do 17:00 w dniach:

08.11.2017r.
22.11.2017r.
06.12.2017r.
10.01.2018r.
24.01.2018r.
 

 

 


Uwaga!

W dniu 23.09.br. (sobota) od godziny 8:00 będą równane alejki.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Prosimy zabrać ze sobą :

- łopaty,

-grabie.

 


UWAGA!
W dniu 25.08.2017r. (piątek) od godziny 17:00 do 18:00 będą zbierane opłaty za wodę i działkę.


UWAGA
Serdecznie zapraszamy na Dzień Działkowca, który odbędzie się 02.09.2017r. od godziny 12:00 w świetlicy Ogrodu.
Zarząd.

UWAGA! 
Dnia 03.06.2017r. od godziny 10:00 odbędzie się odczyt wodomierzy,prosimy o udostępnianie studzienek. Dziękujemy.     
UWAGA! 
Dnia 03.06.2017r. w godzinach 14:00 - 17:00 odbędzie się Dzień Dziecka.
Serdecznie zapraszamy


UWAGA! 
Dnia 01.04.2017r odbędzie się Walne Zebranie:
I termin:14:00
II termin:14:30UWAGA!

Biuro w okresie zimowym czynne będzie:
luty:
08.02.2017r. 16:00-17:00
22.02.2017r. 16:00-17:00
marzec:
08.03.2017r. 16:00-17:00
22.03.2017r. 
16:00-17:00
UWAGA!
W dniu 14.10.2016r. będą zbierane opłaty za wodę od godziny 17:00 do godziny 18:00.


UWAGA!
Dnia 08.10.2016r. od godziny 10:00 odbędzie się odczyt wodomierzy,prosimy o udostępnianie studzienek. Dziękujemy.     
                                        Zarząd.

UWAGA!
W dniu 09.09.2016r. będą zbierane opłaty za wodę od godziny 17:00 do godziny 18:00.

                                              Zarząd.Plan Imprezy:


1)15:00 rozpoczęcie imprezy
2)Od 15:00 do 17:00 wydawanie talonów na piwo i kiełbasę
nagrody dla wyróżnionych działkowców.
3)Od
17:00 do 19:00 zabawa taneczna przy muzyce

Zarząd.
UWAGA
Serdecznie zapraszamy na Dzień Działkowca, który odbędzie się 03.09.2015r. od godziny 15:00.
Zarząd.


UWAGA
W dniu 26.08.2016r (piątek) będą zbierane opłaty za wodę od godziny 17:00 do godziny 18:00.
Zarząd.
 
 
 W dniu 03.09.2016r. odbędzie się Dzień Działkowca.
Serdecznie zapraszamy.
ZarządUWAGA!
Dnia 13.08.2016r. (sb) od godziny 10:00 odbędzie się odczyt wodomierzy.Prosimy o udostępnianie studzienek.Dziękujemy.
        
ZarządUWAGA!
Dnia 12.07.2016r.będą zbierane opłaty za działkę i wodę od godz.16.00-17.00
        

Zarząd

 
W galeri zdjęć pojawił się album z Dnia Dziecka 2016r

Zarząd ROD
 
Uwaga!
W dniu 22.06.2016r[Sroda] odbędzie się przegląd działek od godz.18.00


 
Uwaga!
Dnia24.06 2016r[piątek]będą zbierane opłaty za działkę i wodę w godz.od 17.00-18.00

 

Zapraszamy
Dnia 02.06.2015r. od godz. 17.00 do 19.00 dobędą się obchody "Dnia Dziecka " w świetlicy ogrodu.

                                           Serdecznie zapraszamy


 INFORMACJA

 
     
     Informujemy iż  w dniu 18.04.2015r.odbedzie się Walne Zebranie Sorawozdawczo-Wyborcze w świetlicy ogrodu 
I   termin 14:00
II termin 14:30
 

Serdecznie zapraszamy

 
Zarząd ROD
 
 
 

 

W dniu
 10.05.2014r. (sobota) o godz. 9.00 odbędą się prace na rzecz ogrodu, prace obejmują:
 
- równanie alejek
- sprzątanie świetlicy 
 
                                                               ZARZĄD ROD
 
 
 

 

Zapraszamy Działkowców chcących odpracowac przaca na rzecz ogrodu do Biura Zarządu .
 

ZARZĄD ROD
 


 
W dniu 21.09.2013r. (sobota) od godz. 9.00 odbędą się prace na rzecz ogrodu,prace obejmują:
-równanie alejek 
-sprzątanie świetlicy
 
ZARZĄD ROD

 

 
W dniu 18.09.2013 r.(środa) ,w godz. 17.30-18.30 będą zbierane opłaty za wodę ,oraz zaległe opłaty za działkę .

 
 
 
ZARZĄD ROD
 


 

W dniu 24.08.2013 r. od godz. 15.00 odbedą się obchody " Dnia Działkowca"  na terenie świetlicy Ogrodu.

Wszystkich Działkowców ROD "Kapiele Słoneczne" serdecznie zapraszamy.
 
                                     Zarząd ROD

 
Dnia 13.07.2013 o godzine 9.00 odbędą się prace na rzecz Ogrodu prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych rzeczy tj. taczki, łopaty, grabie .
Panie zapraszamy do sprzatania świetlicy.
 
 
 
 
Zarząd.
 
 

 

 

 
        Informacja
 

 

 
   W związku z nowelizacją ustawy o odpadach komunalnych, Zarząd informuje działkowców Rodzinnego Ogródu Działkowego im."Kąpiele Słonaczne", że odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie na dotychczas obowiązujących zasadach, tj. na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. 
 

 

 
ZARZĄD
 
_______________________________________________

W dniu 22.05.2013r. w godzinach od 17:30 do 18:30 będą zbierane opłaty za działkę oraz wodę.
_______________________________________________________

W dniu 13.04.2013r. nastąpi odczyt wodomierzy w godzinach 10-12 . Prosimy o udostępnienie studzienek.

___________________________________________


 Dnia 20.04.2013r. o godzinie 9:00 odbędą się prace na rzecz Ogrodu. 
 
Serdecznie zapraszamy
___________________________________________

W dniu 17.04.2013 zbierane będą opłaty za wodę i działkę w biurze Zarządu.
____________________________________________


Biuro Zarządu ROD od dnia 26.09.2012r. będzie czynne od godziny 17:30 do 18:30 
w każdą środę.
___________
___________________________

W dniu 16.03.2013r. odbędzie się Walne Zebranie  w Świetlicy Ogrodu 
I   termin 14:30
II  termin 15:00
Dokumenty na Walne Zebranie będą do wglądu 6.03.2013 od godziny 17:30 do 18:30.
______________________________________ 

W dniu 1.09.2012r. od godziny 15:00 odbędzie się Dzień Działkowca na terenie świetlicy Ogrodu.
 

Wszystkich Działkowców ROD im.,,Kąpiele Słoneczne"serdecznie zapraszamy.

Zarząd ROD
___________________________________________


Dnia 2.06.2012 od godziny 15:00 odbędzie się Dzień Dziecka w świetlicy Ogrodu.

_____________________________________________________

Dnia 13.06.2012r. od godziny 16:00 do godziny 18:00 zbierane będą opłaty w biurze Zarządu. 
______________________________________________________


Dnia 16.06.2012 r. odbędą się prace na rzecz Ogrodu od godziny 9:00 do godziny 12:00
 _____________________________________________________

Zbierane będą opłaty za działkę i wodę w terminach:
 

I TERMIN
W środę 04.04.2012r. w godzinach od 16:00 do 18:00 

I I TERMIN
W sobotę 14.04.2012r. w godzinach od  10:00 do 11:00


____________________________________________________

Zarząd ROD prosi o segregowanie odpadów !

 Jak segregować odpady ? Na to pytanie uzyskacie Państwo odpowiedź w dziale 'segregacja odpadów' po lewej stronie
.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja