Rozrywka: Dziesięć przykazań ogrodnika działkowca

1.Pamiętaj, że ogródek działkowy służy Tobie i Twej rodzinie, jako miejsce pracy i odpoczynku. Będziesz go, więc pilnie obrabiał i pielęgnował, aby Ci dał obfity plon i satysfakcję.

2.Tak, jak w domu, żyj również w ogródku w zgodzie ze swym sąsiadem; szanuj jego własność jak swoją i nie czyń sąsiadowi tego, co Tobie nie było by miłe. Pamiętaj imiona i nazwiska swoich sąsiadów, zawsze się Im kłaniaj i pozdrawiaj.

3.Będziesz wypełniał pilnie i chętnie zarządzenia i uchwały władz Związku oraz odrabiał prace służące ogólnemu porządkowi i dobru wspólnemu.

4.Pamiętaj, że ogródek służy tylko kulturze ogrodowej; hodowla świń, kaczek i nutrii jest wzbroniona, a pszczoły wolno trzymać tylko za zgodą Zarządu i sąsiadów.

5.Będziesz sadził drzewa i krzewy owocowe tak daleko od płotu sąsiada; że gdy dorosną nie będą zacieniać jego ogródka. Nie pal ogniska, gdy dym z niego ściele się na działce sąsiada podczas Jego obecności. Nie dawaj rad sąsiadowi w sprawach małżeńskich, religijnych i finansowych. Nigdy nie pożyczaj Jemu pieniędzy, ale zawsze pożyczaj narzędzia.

6.Sadź mało, za to zdrowe, niskie lub półpienne drzewa owocowe, polecane przez władze Związku, w odstępach 3-5m drzewo od drzewa stosownie do odmiany. Pamiętaj, że błyskawiczny sukces w uprawach wymaga zazwyczaj kilku lat intensywnej pracy i przygotowań.

7.Chcąc mieć dobry owoc, piękne kwiaty i zdrowe warzywa, trzeba zwalczać różne szkodniki i choroby środkami i sposobami wskazanymi przez Związek. Zawsze uprzedzaj sąsiadów o zamiarze zastosowania oprysków. Bądź przygotowany na to, że co jaki czas przegrasz walkę z chorobami i szkodnikami.

8.Płoty w ogródku nie stawiaj wyższe niż 1,0 m. Wysoki płot wygląda brzydko, jest droższy, a przed złodziejem i tak nie uchroni. Uzgadniaj z sąsiadem wzajemny udział w kosztach budowy przed jego postawieniem. Jak sąsiad odmówi udziału, będziesz musiał postawić płot na własny koszt.

9.Obchodź się z wodą oszczędnie. Nie podlewaj więcej jak koniecznie trzeba. Pilnuj, żeby basen i kurek były zawsze szczelne. Zabuduj wodomierz. Zbieraj wodę deszczową, jako tańszą i przydatniejszą do podlewania.

10.Płać regularnie należności i składkę członkowską przed terminem. Nie zaśmiecaj ogrodu i ogródka. Bierz udział we wszystkich spotkaniach działkowców. Czytaj regularnie "Działkowca". Nie wstydź się mówić "potrzebuję pomocy". Często uśmiechaj się. Zostań najlepszym działkowcem.