Rozrywka: Dziesięć przykazań ogrodnika działkowca

1.Pamiętaj, że ogródek działkowy służy Tobie i Twej rodzinie, jako miejsce pracy i odpoczynku. Będziesz go, więc pilnie obrabiał i pielęgnował, aby Ci dał obfity plon i satysfakcję.

2.Tak, jak w domu, żyj również w ogródku w zgodzie ze swym sąsiadem; szanuj jego własność jak swoją i nie czyń sąsiadowi tego, co Tobie nie było by miłe. Pamiętaj imiona i nazwiska swoich sąsiadów, zawsze się Im kłaniaj i pozdrawiaj.

3.Będziesz wypełniał pilnie i chętnie zarządzenia i uchwały władz Związku oraz odrabiał prace służące ogólnemu porządkowi i dobru wspólnemu.

4.Pamiętaj, że ogródek służy tylko kulturze ogrodowej; hodowla świń, kaczek i nutrii jest wzbroniona, a pszczoły wolno trzymać tylko za zgodą Zarządu i sąsiadów.

5.Będziesz sadził drzewa i krzewy owocowe tak daleko od płotu sąsiada; że gdy dorosną nie będą zacieniać jego ogródka. Nie pal ogniska, gdy dym z niego ściele się na działce sąsiada podczas Jego obecności. Nie dawaj rad sąsiadowi w sprawach małżeńskich, religijnych i finansowych. Nigdy nie pożyczaj Jemu pieniędzy, ale zawsze pożyczaj narzędzia.

6.Sadź mało, za to zdrowe, niskie lub półpienne drzewa owocowe, polecane przez władze Związku, w odstępach 3-5m drzewo od drzewa stosownie do odmiany. Pamiętaj, że błyskawiczny sukces w uprawach wymaga zazwyczaj kilku lat intensywnej pracy i przygotowań.

7.Chcąc mieć dobry owoc, piękne kwiaty i zdrowe warzywa, trzeba zwalczać różne szkodniki i choroby środkami i sposobami wskazanymi przez Związek. Zawsze uprzedzaj sąsiadów o zamiarze zastosowania oprysków. Bądź przygotowany na to, że co jaki czas przegrasz walkę z chorobami i szkodnikami.

8.Płoty w ogródku nie stawiaj wyższe niż 1,0 m. Wysoki płot wygląda brzydko, jest droższy, a przed złodziejem i tak nie uchroni. Uzgadniaj z sąsiadem wzajemny udział w kosztach budowy przed jego postawieniem. Jak sąsiad odmówi udziału, będziesz musiał postawić płot na własny koszt.

9.Obchodź się z wodą oszczędnie. Nie podlewaj więcej jak koniecznie trzeba. Pilnuj, żeby basen i kurek były zawsze szczelne. Zabuduj wodomierz. Zbieraj wodę deszczową, jako tańszą i przydatniejszą do podlewania.

10.Płać regularnie należności i składkę członkowską przed terminem. Nie zaśmiecaj ogrodu i ogródka. Bierz udział we wszystkich spotkaniach działkowców. Czytaj regularnie "Działkowca". Nie wstydź się mówić "potrzebuję pomocy". Często uśmiechaj się. Zostań najlepszym działkowcem.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja