Uchwały z Walnego Zebrania 2013r.

Wyświetlają się w kolumnie po lewej stronie.