Skład Zarządu

Skład Zarządu:

Prezes Mielcarek Robert
Wiceprezes Raczkiel Waldemar
Skarbnik

Ewa Częstochowska

Sekretarz Magdalena Sworowska
Członek Kuleta Stanisław
Członek